Traversutbildning & säkra lyft

För arbete med lyftanordningar, som exempelvis lättlastsystem, större traverser eller svängkranar.

För dig som traversförare

Utbildning med spetskompetens i Norrköping eller på plats i din stad!

Inledning

Det är viktigt att arbetsgivaren tillgodoser behovet av god kännedom kring arbetsmiljö och arbetssätt kring traverskranar samt de risker som kan förekomma inom arbetet.

Syfte

Att uppfylla kraven för AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last.

Genomförande

Teoretisk utbildning ca: 4h
Praktisk utbildning ca: 4h

Sker med fördel på plats hos kund.

Utbildningen ger föraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • Säkerhetsföreskrifter
  • Trafikbestämmelser

  • Lyftredskap, dimensions & belastningstabeller
  • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar & symboler
  • Kontroll av högsta belastning & lastens vikt
  • Upphäva svängning genom körning

  • Körning efter signal från signalman

Nästa utbildning:
Kontakta oss vid behov/önskemål

Vi kan skräddarsy utbildningar efter ditt företags behov. Vi kan utbilda hos er på plats eller i egen lokal.

Har du frågor kring utbildningen?

Kontakta mig!

Krister Gunnarsson

Vill du göra en bokningsförfrågan?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!