Säkerhet på väg

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kraven gäller även för järnvägs och gatuprojekt.

För dig som vägarbetare

Utbildning med spetskompetens i Norrköping eller på plats i din stad!

Inledning

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

Syfte

Undervisa inom arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter.

Genomförande

Teoretisk utbildning ca: 8h

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

Utbildningen ger arbetaren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • Framföra väghållningsfordon
  • Utföra vägarbete
  • Framföra trafik på skyddsklassade vägar
  • Utsättning och underhåll av markbunden varning & skyltning
  • Krav för montör av längsgående skyddsanordning

  • Styra och leda entreprenader

Nästa utbildning:
Kontakta oss vid behov/önskemål

Kurstid: 8h
Antal deltagare: Max 15 personer

Har du frågor kring utbildningen?

Kontakta mig!

Thomas Enström

Vill du göra en bokningsförfrågan?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!